Grønt lys for selvbygde kjøretøy

Etter mange års forhandlinger ble NMCU og NFSOK (Norsk Forening for Spesielle og Ombygde Kjøretøy) i 2007 enige med Vegdirektoratet om nye regler for ombygging av motorsykler. Det ble tillatt å gjøre omfattende og gjentatte endringer på den ene av de to hovedkomponentene (motor eller ramme). Ombyggingsreglene har fungert bra for folk som ønsker å bygge om en original motorsykkel som har gått på norsk skilt.

Når det gjelder oppbygging av en egendesignet motorsykkel fra scratch har situasjonen vært helt annerledes. Det har vært tilnærmet umulig å få godkjent en slik amatørbygd motorsykkel. AMCAR, NMCU og NFSOK har derfor ment at det må opprettes en egen nasjonal godkjenningsordning for selvbygde kjøretøy.

I Sverige har man hatt en slik ordning siden 1983, og både myndigheter og brukere er godt fornøyde med ordningen, som finansieres og driftes av den svenske byggeorganisasjonen. Vi ba de politiske partiene bekrefte at de vil gå inn for en slik nasjonal godkjenningsordning under NMCUs valgmøte på Tyrigrava rett før Stortingsvalget i 2009, og for åpen mikrofon sa samtlige partier at de støttet innføring av en nasjonal godkjenningsordning for amatørbygde kjøretøy.

Det tok noen år, men nå sier altså Samferdselsdepartementet at de ønsker et regelverk som gir mulighet for å benytte selvbygde kjøretøy på norske veier, og har gitt Vegdirektoratet i oppgave å utarbeide en forskrift for godkjenning av amatørbygde kjøretøy. Forskriften skal være på plass 1. januar 2013. Statens vegvesen vil legge til rette for kontroll og behandling av søknader. Søkeprosessen for interessenter kan begynne våren 2013.

Annons

Annons

Sist nummer

Annonser