«Grønt» hydrogen?

Hvis forskere i Australia kommer i mål kan det være mulig at vi slipper ladetid og ekstra vekt i fremtiden.

Forskere fra RMIT University i Melbourne har utviklet en ny, mer økonomisk måte å spalte saltvann for å produsere grønt hydrogen. Til nå har elektrolyse av saltvann for hydrogenproduksjon blitt avvist på grunn av den nødvendige avsaltingsprosessen og kostnadene forbundet med denne. RMIT-forskernes nyeste metode tar sikte på å redusere denne kostnaden og dermed gjøre «grønt hydrogen» til en mer realistisk mulighet. -For øyeblikket, sier RMIT, skjer størstedelen av hydrogenproduksjonen via fossilt brensel og genererer over 800 millioner tonn karbondioksid (CO2) per år, noe som tilsvarer produksjonen fra Storbritannia og Indonesia over samme tidsperiode. Det andre alternativet er elektrolyse, men som nevnt over er kostnadene involvert for høye til å gjøre det kommersielt levedyktig.

Slik tenker Kawasaki seg at en hydrogendrevet motorsykkel kan komme til å se ut.

Den økte kostnaden skyldes for det meste skyldes katalysatorene som brukes i elektrolyseprosessen, en prosess som for øyeblikket bruker opp til som ni liter vann for å produsere en kilo hydrogen, sier RMIT. Nåværende elektrolyseprosesser ved bruk av sjøvann vil også produsere mye klor, noe som vil gjøre hydrogenproduksjonen skadelig for miljøet uansett, til tross for eliminering av karbonutslipp.

Yamaha har utviklet denne hydrogenmotoren.

I RMITs løsning eliminerer både karbon og klor fra produksjonen av hydrogen. Prosessen bruker en katalysator, men en som er spesielt utviklet for å fungere med sjøvann med tanke på å kutte klorutslippene. RMIT sier også at forskningen «fokuserer på å produsere svært effektive, stabile katalysatorer som kan produseres kostnadseffektivt.» Katalysatorene som brukes hevdes å være energi-effektive og krever forholdvis lite varme for at prosessen skal fungere. Målsettingen er at fremstilling av «grønt hydrogen» skal komme ned på en pris av 14 kroner pr kilo, noe som vil gjøre det konkurransedyktig med fossilt drivstoff. Forskning i prosjektet pågår fremdeles og forskerne samarbeider nå med «partnere fra industrien», uten at det spesifiseres hvem. I tillegg er et anlegg for «produksjon i stor skala» under planlegging.

Dersom de australske forskerne lykkes vil verden ha adgang til en tilnærmet uuttømmelig energikilde og i tillegg slippe å bygge en forurensende anlegg for produksjon av elektristitet. Vinn-vinn, med andre ord.

Annons

Annons

Sist nummer

Annonser