Gold Wing tilbakekalles på grunn av airbag

Flere bilprodusenter er hardt rammet av feil ved airbags fra underleverandøren Takata. En av de verst rammede er Honda, og nå gjøres det også tiltak på motorsykkelsiden.

Det er de amerikanske trafikksikkerhetsmyndighetene National Highway Traffic Safety Administration som har startet tilbakekallelsen av 2 701 eksemplarer av Honda Gold Wing.

De berørte motorsyklene er ekstrautstyrt med airbags, og er produsert mellom 2006 og 2010. Problemet har bestått i en for kraftig eksplosjon i utløsermekanismen som har forårsaket at metallsplinter har skadet og drept personer som har oppholdt seg i biler.

Hittil har ingen slike ulykker skjedd med motorsykler, men da oppblåsingen fungerer på samme måte, velger Honda også å tilbakekalle utvalgte tohjulinger med Takata-systemet. Det utredes i skrivende stund om også europeiske motorsykler skal omfattes av kampanjen.

Honda begynte å forske på airbags for motorsykler allerede i 1990, men det drøyde til 2006 før den første produksjonsmodellen fra fabrikken ble utstyrt med airbag.

Foto: Honda

Annons

Annons

Sist nummer

Annonser