Gode nyheter for deg som er bike.no-bruker

Bakgrunnen for avgjørelsen i retten er en strid mellom politiet i Hedmark og www.dinside.no. Kjennelsen innebærer at vi i redaksjonen ikke plikter å oppgi navn på en av våre medlemmer dersom han eller henne kommer med uttalelser som er av interesse for politiet.

– Vi har heldigvis ikke opplevd dette som et dilemma på bike.no til nå, men vi har indikasjoner på at både vanlig politi, UP, vegvesen og tollvesen bruker bike.no som kilde i diverse saker. Det er derfor betryggende for våre medlemmer å vite at de kan beholde hundre prosent anonymitet, sier redaktør Morten Broks.

Redaktørens ansvar
Tidligere i år gikk politidistriktet i Hedmark til retten for å få utlevert IP-adressen og identiteten til en bruker som kalte seg «Finneren» på DinSide.no. Han fortalte om et lovbrudd han hadde begått i en diskusjon om skjulte funn av kulturminner, skriver VG Nett i dag.

Det er imidlertid ikke fritt frem for debattantene på bike.no. Det er fortsatt redaktørens ansvar å vurdere om brukeren skal beskyttes som kilde eller ikke.
– Bike har blitt Norges viktigste møteplass for motorsyklister og det er betryggende for våre brukere å vite at de fritt kan diskutere alle saker som omhandler tohjulinger – uten frykt for å få myndighetene på nakken. Men reglene om å oppføre seg ordentlig gjelder fortsatt. Vi har brukt store ressurser på å skape et fornuftig forum, og mener det faktum at mer enn 21.000 profiler er opprettet beviser at vi har lykkes. Men det har alltid vært – og vil fortsatt være – våre medlemmer som styrer dagsorden, sier Broks.

Synes du dette er en riktig avgjørelse av retten?

Annons

Annons

Sist nummer

Annonser