Gode MC-nyheter i statsbudsjettet

Den norske engangsavgiften på motorsykler har vært en hodepine for mange. I årets statsbudsjett foreslås denne redusert med i gjennomsnitt 30 %. Og legger vi til redusert omregistreringsavgift og at veibruksavgift på drivstoff ikke prisjusteres slik at det reelt sett blir litt billigere bensin, bør dette være greie forslag å ta med seg for tohjulsfolket.

Beregningsgrunnlaget for engangsavgiften er foreslått omgjort som følger: Satsene for motoreffekt halveres, stykkavgiften reduseres med 30 prosent, og satsene for slagvolum reduseres med 17 prosent. Ifølge finansdepartementets egne beregninger vil avgiftslettelsene bli på rundt 15.000 kroner for en gjennomsnittlig motorsykkelmodell.

Annons

Annons

Sist nummer

Annonser