Gladnytt fra forsikringsbransjen

Forsikringsmarkedet i Norge er preget av noen få, store aktører. En internettportal med sammenligning av vilkår og priser kan øke kundemobiliteten og bedre konkurransen, mener Konkurransetilsynet i en ny rapport.

– Konkurransen mellom skadeforsikringsselskapene på det norske markedet kan bli bedre. En finansportal, med oversikt over vilkår og priser, vil være et godt tiltak for å øke kundemobiliteten og skape bedre konkurranse mellom selskapene, sier konkurransedirektør Knut Eggum Johansen.

Vanskelig å sammenligne
Mange forbrukere oppfatter skadeforsikringer som kompliserte produkter. Det kan være vanskelig å sammenligne tilbudene fra ulike selskaper. Konkurransetilsynet mener at mer tilgjengelig informasjon om selskapenes produkter kan gjøre det lettere for kundene å orientere seg. Objektiv og god informasjon om selskapenes vilkår og priser kan føre til at kundene blir mer bevisste på hvilket forsikringsselskap de velger.

En arbeidsgruppe med deltakere fra Kredittilsynet, Forbrukerombudet og Forbrukerrådet har tidligere utarbeidet et forslag om en internettportal som gjør det mulig å sammenligne ulike tilbud i finanssektoren, blant annet innenfor skadeforsikring. Slike portaler finnes allerede i Danmark og Sverige. I en ny rapport om skadeforsikring anbefaler Konkurransetilsynet at en slik portal ferdigstilles så raskt som mulig også i Norge.

Fire store aktører
Gjensidige, If Skadeforsikring, Sparebank 1 Skadeforsikring og Vesta Forsikring er de største skadeforsikringsselskapene i Norge. I privatkundemarkedet har de fire selskapene til sammen en markedsandel på opp mot 90 prosent. De små aktørene har liten innvirkning på konkurransen, og det kan være vanskelig for nye selskaper å etablere seg.

Er dette gode nyheter, eller har du allerede full kontroll?

Annons

Annons

Sist nummer

Annonser