Full Kontroll er filmet

NMCUs budskap er at god kjøreteknikk alene ikke er nok for å bli en trygg motorsyklist, men bare et verktøy for å kunne gjennomføre de taktiske valgene en må gjøre ute på veien hele tiden. Som motorsyklist må en lære seg reglene for samhandling i trafikken og kjøre på en forutsigbar måte, og ikke minst ha et realistisk syn på egne styrker og svakheter.
 
Erfaring reduserer risikoen for å ta gale avgjørelser radikalt, og filmen Full Kontroll videreformidler derfor erfarne motorsyklisters kunnskap om kjøreteknikk, vei, trafikk, motorsykler, bekledning, utstyr og planlegging.

Filmen er først og fremst beregnet for ferske motorsykkelførere i alle aldre, men også de mer erfarne vil kunne ha nytte av den for å nikke gjenkjennende. Filmen er 45 minutter lang og delt opp i 27 selvstendig kapitler. Enda mer utdypende informasjon får man ved å lese boka, som er tilgjengelig på www.nmcu.org.
 
Full Kontroll-filmen er produsert med økonomisk støtte fra Statens vegvesen og If Skadeforsikring.

Annons

Annons

Sist nummer

Annonser