Frykter farlige forbikjøringer med motorsykler

1500 bilister i Norge, Sverige og Finland har svart på hva de frykter mest i trafikken. I den nordiske undersøkelsen – som ble presentert i VG julaften – svarer 70 % at de frykter farlige forbikjøringer (generelt). Tungt snøfall er det de frykter nest mest (58 %), mens farlige forbikjøringer med motorsykkel er det de frykter tredje mest (54 %).

Dette svarte de norske bilistene da de ble spurt:
86 %: Farlige forbikjøringer
72 %: Bilen foran minster last
70 %: Agressive bilister
68 %: Trailer presser på tett bak
64 %: Mye snø på veien

Det er altså store forskjeller mellom det bilister i Norge, Sverige og Finland oppfatter som farlig i trafikken. Vi kan vel bare spekulere i hvorfor farlige forbikjøringer oppfattes som større trussel i våre to naboland, enn her hjemme.

Fagsjef for skadeoppgjør i If, Kurt Undereidet sier til VG han tror den markant dårligere veistandarden her i Norge spiller en betydelig rolle, og oppfordrer veimyndighetene til å bruke mer dynamitt for å skape bedre oversikt.

Hva tror du er årsaken til at svenske og finske bilister frykter farlige forbikjøringer med motorsykkel mer enn norske bilister? Skriv en kommentar i feltet under!

Annons

Annons

Sist nummer

Annonser