FRP krever billigere motorsykler

Om det er det kommende valget som gjør at FrP nå tar til orde for en mer rettferdig avgiftspolitikk eller ren motorsykkelentusiasme, vites ikke, men på nettutgaven til Romerikes Blad foreslår i alle fall partiet en avgiftsmodell vi kjenner fra før.

– Det finnes ingen gode grunner for å forskjellsbehandle motorsykler og personbiler avgiftsmessig, sier stortingsrepresentant Kenneth Svendsen (Frp) til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Fremskrittspartiet foreslår at kjøpsavgiftene på motorsykler beregnes på samme måter som på biler. For personbiler beregnes avgiften ut fra vekt, hestekrefter og CO2-utslipp, mens det for motorsykler beregnes en stykkavgift og deretter en avgift på slagvolum.

Miljøvennlig
– Vi mener at dagens avgifter på motorsykler strider mot intensjonene i avgiftssystemet, hvor forurenser skal betale, mens brukerne skal betale for veibelastningen, sier Fremskrittspartiets avgiftspolitiske talsmann.

– Mopeder og motorsykler forurenser langt mindre enn personbiler, tar mindre plass i trafikken og krever langt mindre parkeringsareal. Dette slår spesielt godt ut i byer, hvor køkjøring, mangel på parkeringsareal og forurensing er et betydelig problem, sier Svendsen.

To eksempler
Kenneth Svendsen bruker to regnestykker for å illustrere situasjonen:
– En Yamaha FJR 1300 blir avgiftsbelagt med 113.253 kroner. Hvis den samme motorsykkelen hadde blitt beregnet som bil, så ville det bare ha blitt 44.900 kroner i avgift. En Suzuki 600 får i dag 55.000 kroner i avgift som motorsykkel, men ville bare kostet 4.700 kroner ekstra som bil.

Fremskrittspartiet fremmer nå et konkret forslag der Stortinget blir bedt om å legge til rette for økt bruk av motorsykler, lette motorsykler og mopeder.
– Det er forunderlig at det ikke er lagt mer til rette for bruk av mopeder og motorsykler. Dette er en gruppe kjøretøy som er meget godt egnet til personbefordring i bystrøk, sier Svendsen.

– Når vi i tillegg vet at store deler av persontransporten med bil i by skjer med bare én person i bilen, sier det seg selv at motorsykler og mopeder er meget godt tilpasset byenes transportbehov, poengterer Frp-talsmannen.

Gratis parkering
Han mener at økt bruk av mopeder og motorsykler også vil lette på parkeringsproblemene.
– Vi finner det derfor underlig at det ikke legges opp til at mopeder og motorsykler kan parkere gratis, slik elbiler kan, sier Svendsen.

Han skisserer også en alternativ løsning der det lages parkeringsplasser spesielt for mopeder og motorsykler hvor man kun betaler for den plassen som brukes.

Til slutt ber Frp om en handlingsplan som sikrer motorsykkel- og mopedførere mot ulykker som skyldes hull i veibanen og ujevn vei.

Annons

Annons

Sist nummer

Annonser