Fritt frem for samer på motorsykkel

Forklaringen er at samene og miljøvernavdelingene hos fylkesmennene i Nordland og Nord-Trøndelag har jobbet med en plan for parken som skal sette rammer for kjøringen. I det gode samarbeidets ånd har man foreløpig valgt å se bort fra kjøringen, skriver Aftenposten i dag.

Da Aftenposten fokuserte på saken i fjor sommer, var planen varslet i løpet av fjor sommer. Nå er det på det rene at planen fortsatt ikke er klar, at den ikke vil bli det før over sommeren, og at det slett ikke er sikkert at den blir klar i løpet av 2007.

Det betyr at det fortsatt er fritt frem for samer på motorsykkel også i år.

Hva mener du? Bør samene ta beina fatt som i gamle dager, eller er motorsykkel på vidda kommet for å bli?

Annons

Annons

Sist nummer

Annonser