Frifunnet etter Gjerdrumsulykken

Mesta-medarbeiderne måtte koste veibanen for løs grus flere ganger daglig, men unnlot å sette opp fareskilt. Uaktsomt, mener retten, men ikke så uaktsomt at Mesta og Statens vegvesen kan gjøres ansvarlig for motorsyklisten Cato Paulsens død. Dette melder VG Nett i dag.

I Nedre Romerike tingrett er Mesta og Akershus fylkeskommune frifunnet for krav om oppreisningserstatning til Paulsens etterlatte.

Paulsen veltet på motorsykkel i Husersvingen på Fylkesvei 428 i Gjerdrum kommune og kom under en møtende lastebil. Ulykken skjedde 4.juni 2008.

Retten har imidlertid funnet at tungtveiende grunner gjør det rimelig å frita saksøkerne for omkostningsansvar.

Les hele VG Netts sak her.

Annons

Annons

Sist nummer

Annonser