Fri fart på banekurs?

Til nå har norske veitrafikk-regler vært gjeldende også på banen. Dette ønsker NMCU og NMF å gjøre noe med og har i lengre tid jobbet med å endre regelverket. På sine nettsider har NMCU slupper følgende melding:

Hele 30% av de alvorligste MC-ulykkene skyldes ekstrematferd. En stor del av disse ulykkene omfatter vanlige motorsyklister som kjører veldig mye fortere enn de behersker. Skal motorsyklistene kunne være med å bidra til at de ambisiøse trafikksikkerhetsmålene i Nasjonal transportplan nås, må slik ekstrematferd på offentlig vei opphøre. Det går imidlertid ikke an å se bort fra at mange motorsyklister har et ønske om å teste grensene sine. Det er ikke noe galt i det. Det må bare ikke foregå på offentlig vei. Derfor peker MC-organisasjonene nå på lukkede baner som en alternativ arena for folk med en ekstrem livsglede og et litt for liberalt forhold til fartsgrensene.

Problemet er at førerutviklingskurs på bane med skiltsykler og gateforsikring har hatt en fartsbegrensing tilsvarende fartsgrensa utenfor tettbygd strøk, nemlig 80 km/t. En slik begrensning gjør at spenningssøkerne holder seg unna.

Naturlig samarbeid
NMF har et overordnet ansvar for MC-aktiviteter på lukkete områder. NMCU har et overordnet ansvar for gatemotorsyklistene. Begge organisasjoner vil bedre motorsyklistenes sikkerhet. Det var derfor helt naturlig at de to organisasjonene i fjor høst startet et tett samarbeid for å gjøre førerutviklingskurs på bane mer attraktive for de som ønsker å teste grensene sine under trygge forhold.

Første punkt på den felles agendaen var et besøk hos NMCUs svenske søsterorganisasjon. I Sverige har SMC nemlig arrangert trafikksikkerhetskurs for skiltsykler på storbane siden 2005. Helt uten fartsbegrensninger og med full kasko.

Punkt to på agendaen er å sikre en formell forankring av banekurs med fri fart. Den enkleste tilnærmingen er å lage et tillegg i motorsportforskriften som gjør at forskriften også omfatter førerutviklingskurs på lukket bane for registrerte motorsykler (og biler). NMF og NMCU har allerede hatt møter med Samferdselsdepartementet om en slik forskriftsendring, og i departementet er signalene at man i utgangspunktet er positive.

Viktig med dialog
I motorsportforskriften er det naturlig nok ingen fartsbegrensninger, men det finnes et krav om at de som deltar i aktiviteter under forskriften skal være underlagt NMF sine regler og sikkerhetskrav. Det er derfor viktig at NMF og NMCU raskt kommer i inngrep med de som i dag arrangerer førerutviklingsskurs og tilbyr disse en enkel tilknytning til NMF. Punkt tre på agendaen er derfor å invitere alle berørte parter til en dagskonferanse på Gardermoen rett over påske.

Punkt fire på den felles agendaen er å starte en dialog med forsikringsselskapene. Selvfølgelig er også forsikringsbransjen opptatt av å ta samfunnsansvar, men bransjen er nok ennå mer opptatt av den økonomiske bunnlinjen. Dersom NMF og NMCU klarer å sannsynliggjøre at det vil være økonomisk lønnsomt å la gateforsikring gjelde på godkjente banekurs med fri fart er det god grunn til å tro at forsikringsbransjen vil støtte en slik endring.

NMF, NMCU og Bike vil holde motorsyklistene løpende orientert om hvordan saken utvikler seg.

Annons

Annons

Sist nummer

Annonser