Fremdrift på Rudskogen

De fleste kjenner nå til den noe brokete veien for å få Rudskogen UEM-godkjent. Og nei, det er ikke tid for å rive av sårskorpen og minne om de ulike feilene som har blitt gjort.

Det er derimot på tide med en oppdatering om hvor saken står nå. I midten av juli ble som kjent anlegget inspisert av Albert Ruitenbeek og to representanter fra det norske forbundet for å finne ut hva som var nødvendig av utbedringer. Resultatet var to ulike muligheter; en såkalt A-godkjenning med høyere krav og en B-godkjenning med mindre omfang:

Utbedringskrav – A-godkjenning:

Guardrails må flyttes min 10 meter lengre ut i forhold til dagens plassering i T1 (enden av startlangsiden) T2,T3 og i T9. Det må settes opp ett gjerde mellom T8 og startlangsiden for å sikre at løse gjenstander ikke skal komme over guardrail og ut på banen (langsiden).

Utbedringskrav – B-godkjenning:
Flytting og omplassering av noen soft fence, noe mer dekkbarrierer, tildekking av rail og dekkstabler på enkelte steder med Conveyor Belt (tykke gummibånd i railens høyde) og sjikane mellom T2 og T3. Videre kreves det, i deler av T3 og T9, beskyttelse over railen i ca 2 m høyde. Det skal også settes opp skilt til pit og blått lys ved utslipp skal flyttes noe.

Ankesak
Utbedringene er så smått kommet i gang, men spesielt en sak forsinker prosessen.
– Når det gjelder utbedringer i forbindelse med UEM grade A–godkjenning så ligger dette noe frem i tid. Utbedringene for T2 og T3 fører til at vi må inn på naboeiendom og arbeidet kan ikke påbegynnes før ekspropriasjonssaken mellom Sarpsborg Kommune og grunneiere i Sarpsborg er avklart.

Det er gjort vedtak om ekspropriasjon i Sarpsborg bystyre, men vedtaket er av grunneiere anket til fylkesmannen i Østfold, skriver Borg MCK på sine nettsider.


– T1 og T9 ligger på vårt område og utbedringer kan i utgangspunktet starte omgående, men det handler mye om økonomi. Til stor skuffelse brukte vi store summer i 2012 bl.a. til utbedring av T3 (i tråd med de krav vi fikk fra FIM/NMF) uten at vi fikk banegodkjenningen på plass.


– Prosjekteringen av utbedringene er påbegynt, blant annet utarbeidelse av revidering av tegninger i forbindelse med endringer i T1-T2-T3 og T 9 er startet. Tegninger skal godkjennes av UEM og NMF og vi må ha garantier fra UEM og NMF om at en godkjenning vil foreligge etter gjennomføring før arbeidene igangsettes, fortsetter de.


Garasjer på vei
Rudskogen Motorsenter har også igangsatt bygging av løpsgarasjer i pit, og dette er planlagt klart til våren, dersom ikke lave temperaturer ødelegger for utbyggeren. Prosjekteringen av andre depotbygninger er i gang og det loves informasjon om dette på et senere tidspunkt.

 

Annons

Annons

Sist nummer

Annonser