Forstanden på ferie?

Genistrek i Tyskland: Alle andre kan kjøre 100 – denne får bare lov å kjøre i 60.

Vi vet alle hvor farlig det kan være å ta igjen et kjøretøy som kjører vesentlig langsommere enn det en selv gjør. Utallige påkjørsler bakfra har bevist det, det samme gjør praksisen på bane der førere kjører langsomt og venter på en de kan huke seg på og slipstreame. Men – i Tyskland skjer det ting som gjør at en må lure på om forstanden er på ferie: Enkelte veistrekninger, for eksempel 3196 mellom Steinau og Marjoss, har nemlig 100 km/t grense for biler, men fartsgrensen for motorsykkel er satt ned til 60 km/t – 40 % lavere. Lokale politikere fryder seg over den reduserte fartsgrensen for mc fordi den i teorien fører til lavere støybelastning. Samtidig overser de glatt risikoen for påkjørsel bakfra grunnet feil bedømmelse av hastighetsforskjellen, sikten på den svingete veien eller en kombinasjon av begge
Denne hodeløse beslutningen har selvfølgelig sine årsaker: Det finnes alltid noen som må vise at de er bedre enn Rossi og samtidig sørger de gjerne for at folk gjøres oppmerksom på det ved hjelp av eksoslyd som bare hører hjemme på bane. For alle andre, med andre ord de som har hodet riktig skrudd på, fører beslutningen til unødig økt risiko for motorsyklister generelt.

Annons

Annons

Sist nummer

Annonser