Forslag om å forby eldre motorsykler i Paris

Allerede i 2012 snakket Anne Hidalgo, borgermester i Paris, om et forbud mot eldre kjøretøy i Paris. Dette i et forsøk på å redusere utslippene i byen. Forbudet skulle gjelde personbiler produsert innen 31. desember 1996, kassebiler og lette lastebiler produsert innen 30. september 1997, busser og lastebiler produsert tidligere enn 30. september 2001, og motorsykler produsert før år 2000.

Forslaget har møtt motstand fra mange hold, og på søndag planlegges en stor protest fra landets motorsykkelorganisasjon. Et tusentalls motorsyklister forventes å ta veien til gatene i Paris for å vise sin misnøye, rapporterer Motorbiker.

Paris har de seneste årene eksperimentert med ulike løsninger på byens trafikksituasjon og utslipp, der det å få ned antallet kjøretøy i byen har ligget i fokus. Motorsyklistene hevder imidlertid at forbudet ikke er vitenskapelig basert, og at problemet ikke ligger hos dem på to hjul.

Annons

Annons

Sist nummer

Annonser