Foreløpig wirestopp

Med bakgrunn i stortingspolitikernes uttalelser på valgmøtet i fjor høst ville NMCU ha Samferdselsministeren til å instruere Statens vegvesen om å slutte å bruke wirerekkverk.

På et møte i departementet i januar i år insisterte imidlertid Vegdirektoratet på fortsatt bruk av wire. Statssekretær Tungesvik sa derfor at han ville ha flere fakta og mer tid til å vurdere saken på nytt.
I begynnelsen av april fikk NMCU et brev med departementets avgjørelse. Fordi datagrunnlaget er for lite (les: for få motorsyklister er drept i wirerekkverksulykker) vil departementet ikke gå inn for et forbud. Dette til tross for at også Vegdirektoratet nå innrømmer at det ikke er noe særlig å tjene på å bruke wire framfor andre rekkverkstyper – verken økonomisk eller sikkerhetsmessig.

Statsråden avgjør
Dermed hadde ikke NMCU annet valg enn å ta med wirerekkverkssaken til Stortinget. Den 23. mai presenterte de saken for regjeringspartienes representanter (storfraksjonen) i Transportkomiteen og møtte stor forståelse. Storfraksjonen har siden tatt opp spørsmålet med Samferdselsministeren ved flere anledninger.

Det er nå et betydelig politisk press for å få stanset videre bruk av wirerekkverk.
Dette presset har foreløpig resultert i alle wirerekkverksprosjekter er stilt i bero til statsråden har fattet sin beslutning.

Utelukker ikke aksjoner
Det er viktig at denne beslutningen tas nokså raskt. Det er nemlig gjort klart til bruk av wire på den neste firefelts strekningen av E6 gjennom Østfold (Råde til Solli) og den skal stå ferdig allerede til høsten.

Dersom heller ikke regjeringspartienes representanter i Transportkomiteen klarer å påvirke sin egen regjering skriver NMCU på sine nettsider at de ikke har andre muligheter enn å gå til direkte aksjoner.

La oss håpe fornuften seirer slik at de slipper det.

Annons

Annons

Sist nummer

Annonser