Folkemøte om ny motorsportbane

Røyken og Hurum Venstre arrangerer førstkommende torsdag et folkemøte mot det planlagte motorsenteret på Follestad. Partiet var det eneste partiet som i formannskapet i 2009 stemte mot planene, med bakgrunn i at motorsportbanen vil føre til støy- og støvplager for både røykenbøringer og huringer bosatt i området.

Til tross for den labre støtten politisk har de likevel ikke gitt opp kampen og har nå inviteret til en diskusjon om baneplanene. Det har blant annet resultert i at 11 foreninger i Røyken og Hurum har levert en felles skriftlig protest mot planene. Kritikerne etterlyser også mer informasjon om planene, sier Venstre i et informasjonsskriv om folkemøtet.

Håper motstanderne blir i mindretall
På motsatt fløy mobiliseres det også til kamp og her kommer baneinteresserte Bike-lesere kommer inn i bildet.
– Kan dere hjelpe oss med å spre informasjonen og be så mange som mulig om å støtte opp om dette, skriver initiativtaker og motorsportentusisast Bjørn Hovden i en e-post til Bike.

Han tror oppmøtet gir en viktig signaleffekt.
– Det hadde jo vært moro om motstanderne kom i mindretall på dette møtet. Politikere generelt lytter til sine potensielle velgere og det er derfor viktig å markere at det finnes mennesker i østlandsområdet som ønsker å drive med motorsport, avslutter han.

Spektakulært
Dersom prosjektet får gjennomslag kan norske motorsyklister glede seg til et spektakulært baneanlegg.
– Oslofjord Panoramic Racepark er nemlig planlagt som en rundt fem kilometer lang og oppvarmet helårsbane i kupert terreng, med mindre sløyfer og baner tilpasset de fleste typer motorsport fra lette go-karter til de tyngste klassene som. Ved banen blir det også opplæring i sikkerhet og trygg kjøring, skrev vi i Bike om planene i desember 2009, da prosjektet fortsatt var helt i startfasen.

Møtet holdes på Frydenlund skole i Åros den 19. mai kl 1900. Tar du turen og viser din interesse?

Annons

Annons

Sist nummer

Annonser