Følger i Bikes fotspor

I dagens utgave av Aftenposten er hovedoppslaget; Premiene opp, skadene ned.

Denne gang handler det ikke bare om forsikring av motorsykkel, men forsikringer generelt. Bike synes det er svært gledelig at også riksmedia nå ser ut til å ta forsikringsproblemet på alvor. Og ikke nok med at media har våknet. Nå har også Forbrukerrådet kommet på banen.
– Forsikringsvirksomhetsloven sier at forsikringselskapene skal benytte premier som står i rimelig forhold til den risiko som overtas og i forhold til selskapets økonomi. Når bransjens inntjening er så høy som nå, tyder mye på at premiene ikke står i rimelig forhold til riskoen, sier Jon- Andreas Lange i Forbrukerrådet.

Norges tre største forsikringselskaper, Gjenidige, If og Vesta fikk inn 23 milliarder premiekroner i fjor, mot 12,9 milliarder i 2002. I samme periode falt skadeprosenten fra 81,4 prosent i 2002 til 67,4 prosent i 2005. Skadeprosenten viser erstatningskostnadene sammenlignet med premieinntektene.

Det er ingen tvil om at Bike traff en nerve i forrige nummer. NMCU har også presset bransjen hardt, selvsagt for oss motorsyklister. Nå ser det altså ut til at flere følger etter.

Annons

Annons

Sist nummer

Annonser