Flere sykler – flere ulykker?

Ifølge ssb.no omkom 12 motorsyklister og 2 mopedførere i trafikken i løpet av de første seks månendene av 2008. Bare i juni mistet 9 motorsyklister livet. Sammenliknet med samme periode i fjor er det en økning på 33 prosent. Det er derimot en nedgang hvis vi sammenlikner med første halvår av 2006, hvor 14 motorsyklister mistet livet.

Politisk sekretær i NMCU, Morten Hansen, skulle gjerne visst hva som var årsaken til de enkelt ulykkene.
– Det er selvølgelig kjedelig når antallet omkomne går opp, men jeg skulle gjerne visst hva som har skjedd i de enkelte ulykkene. For oss som organisasjon er det utrolig viktig at vi får vite hva som er årsaken til hver enkelt ulykke, slik at vi kan presse på de mulige tiltakene.

Men tallmateriale kan brukes til så mangt og ser man på ulykkestall og motorsykkelbestand de siste sju årene ser man at ulykkestallene ligger nokså stabilt, mens bestanden øker.

Må ha eksponeringsdata
Morten Hansen, synes likevel det er vanskelig å trekke noen bastante konklusjoner ut fra ulykkestall og registrerte sykler.
– Du kan ikke regne i nominelle tall, det er helt umulig, men myndighetene gjør det når det passer seg sånn og når de vil få frem det de vil.

Hansen etterlyser eksponeringsdata som det viktigste grunnlaget.
– Å få tak i eksponeringdata er et stort problem over hele verden, og man tar det ikke på alvor når det gjelder motorsykkel. Alle forstår at det ikke spiller noen rolle hvor mange motorsykler det er i Norge hvis alle står innelåst i garasjen. Da skjer det ikke ulykker. Derfor må vi finne ut hvor mange timer hver enkelt er eksponert som motorsyklist, men det finnes det jo ikke tall på foreløpig.

Tendensiøst
Det var imidlertid noe av dette Transportøkonomisk institutt ville finne svar på med sin forskningsundersøkelse tidligere i år. Problemet var bare at svært mange motorsyklister reagerte på de svært tendensiøse spørsmålene. Mange valgte sågar å boikotte hele undersøkelsen. Det synes Hansen er synd og håper heller motorsyklistene hopper over de «motorsykkelfiendtlige» spørsmålene og svarer på de viktige spørsmålene.

Han er likevel klar på at så lenge vi mangler eksponeringsdata, så er bestand det eneste vi kan bruke som måleinstrument, selv om det er dårlig.

I 2007 var det til orientering registrert 126 200 mototrsykler i Norge, og 12 omkom første halvår. I 2001 var det også 12 som omkom det første halvåret, men det var kun registrert 90 268 motorsykler. Det betyr at en økning i antall sykler ikke nødvendigvis er synonymt med en økning i dødstallene.

Stabile tall
For tallene vi har fått fra Motorsykkelimportørenes forening, MCF, avslører at antall dødsfall på lett og tung motorsykkel faktisk ligger på et nokså stabilt nivå. I samme periode økte bestanden med over 40 prosent.
2001: 28, (90 268)
2002: 37, (97 959)
2003: 30, (101 868)
2004: 33, (107 375)
2005: 31, (110 499)
2006: 34, (116 324)
2007: 33, (126 200)

Totalt har 138 personer mistet livet i trafikken i løpet av årets seks første måneder. Dette er over gjennomsnittet for de siste ti årene, og en må helt tilbake til 2002 for å finne høyere dødstall, viser den ferske statistikken fra Statistisk sentralbyrå. Til sammenlikning døde 97 personer i trafikken første halvår av 2007.

Annons

Annons

Sist nummer

Annonser