Flere registrerte motorsykler

I dag ble den årlige rapporten fra Statistisk sentralbyrå lagt frem. Her kan vi se at antallet lette motorsykler har hatt en økning på 5,5 prosent fra 2015 til 2016. Dermed er det nå totalt 24 792 registrerte lette motorsykler her i landet. 

Per 31. desember 2016 var det 159 218 tunge motorsykler på våre norske veier. Det er en oppgang på 4,4 prosent sammenlignet med 2015. Trenden viser en god oppgang gjennom de siste årene, og tallet har doblet seg fra år 2000, da det var 76 887 registrerte tunge motorsykler.

Når det gjelder mopeder, er det 178 382 enheter med skilt, og dette er en oppgang på 0,1 prosent.

Fylkesvis er det Akershus som har flest registrerte tunge motorsykler, og deretter følger Hordaland og Rogaland.

Annons

Annons

Sist nummer

Annonser