Flere motorsyklister gir sikrere veier

Britiske Motorcycle Industry Association har presentert en undersøkelse som viser at motorsyklistene får tryggere forhold jo flere de er. Når ti prosent eller flere av kjøretøyene i trafikken er motorsykler, mopeder eller scootere, fører dette til færre omkomne førere av tohjulinger.

Japan har for eksempel 98 motorsykler per 1000 kjøretøy. Der omkommer det 0,8 motorsyklister per hver 1000. motorsykkel og kalenderår.

I Europa er antallet motorsykler lavere, 73 per 1000 kjøretøy. Her er også antallet omkomne motorsyklister høyere, 1,52 per hver 1000. motorsykkel.

I USA er antallet motorsykler per bil ennå lavere, bare 27 per 1000. kjøretøy. Der omkommer det 5,32 førere per 1000. motorsykkel.

MCIA betegner dette som en god sirkel – jo flere motorsyklister det finnes på veiene, desto sikrere og og mer miljøvennlig blir det.  Det har også tidligere sett ut som motorsyklister er sikrere bilførere.

Annons

Annons

Sist nummer

Annonser