Flere motorsykkelmodeller får avgiftskutt

Siv Jensen uttaler i en melding fra Finansdepartementet at avgiften vil bli kuttet på miljøvennlige motorsykler. For flere populære modeller vil avgiften reduseres med flere tusen kroner, og mange lette motorsykler vil få null kroner i engangsavgift.

Finansministeren fortsetter med at endringen fra første juli vil gjøre det lønnsomt å velge motorsykler med lave CO2-utslipp, da motorsykler med relativt lave utslipp i forhold til motoreffekt får redusert avgift. 

– Vi har allerede gode erfaringer med å kutte avgiftene på biler med lave utslipp, og nå får også motorsyklister sterkere insentiver til å velge miljøvennlig. Bilsalget viser at avgiftskutt på nye, miljøvennlige biler har hatt en betydelig effekt. Vi håper de nye avgiftsendringene også vil ha stor effekt på salget av nye motorsykler, avslutter finansministeren.

Her er det mer informasjon om endringene som trer i kraft 1. juli: www.statsbudsjettet.no/Revidert-budsjett-2017/Satsinger/?pid=76060#hopp

 

Annons

Annons

Sist nummer

Annonser