Flere mister livet ved fri fart

Ifølge VG økte antallet omkomne i trafikkulykker på Autobahn-strekninger med fri fart med hele åtte prosent i 2013. Totalt mistet 358 personer livet på disse veiene i 2012. Tilsvarende tall i fjor var 387.

Det er kraftig motstand i den tyske befolkningen mot å innføre fartsgrenser på hele Autobahn-systemet, til tross for at ulykkestallet ellers er gått ned. I dag mangler mer enn halvparten av det tyske veinettet fartsgrenser.

Totalt mistet 3 340 personer livet på tyske veier i løpet av 2013, og dette er 260 færre enn året før.

Hva er din egen erfaring med fri fart på Autobahn?

Annons

Annons

Sist nummer

Annonser