Flere klager for Stallvik

I forrige uke skrev bike.no om et reisefølge som klaget inn den Arve Stallvik-eide reisearrangøren www.route66usa.info for Pakkereisenemnda. De fikk medhold, men arrangøren nekter å betale.

Også nettstedet dinepenger.no skrev en liknende sak, og i likhet med bike.no, har flere andre som har kjøpt tur av arrangøren henvendt seg med sine historier. I saken vi omtalte anbefalte Pakkereisenemnda at selskapet skulle gi et prisavslag på 7500 kr per person. Totalt mener nemnda at selskapet skylder reisefølget 127.500 kroner.

Dette vedtaket har Route66usa.info nektet å følge.
– Arve Stallvik nekter å betale og påstår at det kun er 2-3 stykker som klager med forfalskede navn. Han sier at «klagen er ikke reell», og at «det er løgn at alle i gruppen klager, navnene er forfalsket», sier en av de reisende, Geir Westermann, til dinepenger.no.
– Det til tross for at Pakkereisenemnda har snakket med alle i gruppen vår, sier Westermann. Nå vurderer gruppen hva de skal gjøre, og har kontaktet andre med lignende erfaringer.

Fikk tilbake penger
Bike har etter publiseringen av den første saken vært i kontakt med en annen gruppe reisende som har fått penger tilbake fra Stallvik-firmaet, ett år etter første klage. Gruppen fikk etter lang tids kamp igjen drøye 2000 kroner hver, noe som tilsvarer depositumet for en tur Stallvik plutselig endret både tidspunkt og reiselengde på.
– Vi godtok ikke at tidspunktet for turen ble endret, og avbestilte turen. Det ble ikke akseptert av Route66usa.info, og vi fikk ikke depositumet tilbake. Vi klagde til Pakkereisenemnda og fikk medhold, men vi fikk ingen positiv respons fra selskapet, forteller han.

Route66usa.info svarte til Pakkereisenemnda at de ikke har kansellert den opprinnelige turen, men forbedret den. Først da gruppen sendte et betalingsvarsel med 14-dagers frist før de kom til å melde saken inn for Forliksrådet, ble det fortgang i saken. To dager før saken skulle opp i Forliksrådet var pengene på konto. Gruppen ønsker ikke å stille opp med navn, fordi ”saken har vært en hard påkjenning for enkelte i gruppen”.
– Vi er heldigvis ferdig med denne saken, men skal jeg gi ett råd, så er det ikke å gå i muntlig dialog med firmaet, men holde alt skriftlig og ikke minst saklig, sier talspersonen for gruppen til Bike.

Medhold også for en tredje gruppe
En tredje gruppe på 14 personer har også fått medhold i klage til Pakkereisenemnda mot samme firma. De ikke fikk vite hva prisen for turen ville komme på, før kort tid før de skulle reise. De klaget også på at de måtte betale leie for en dag mer enn de fikk ha syklene. De betalte 24.000 kroner pr person.

Svaret fra Route66usa.info lød: «Vi ber om forståelse for at vi ikke kan bruke tid på slike klager. Det er jo bare sutring og tøys».
Gruppen fikk medhold om prisavslag på mellom 1000 og 2121 kroner per person.  De har ikke fått pengene. 
Dine Penger har kontaktet Arve Stallvik i Route66usa.info. Han imøtegår mange av klagernes opplysninger, men det eneste han vil bli sitert på, er følgende:
– Jeg har ingen flere kommentarer til disse sakene, enn det jeg tidligere har uttalt.

Bike har forsøkt å komme i kontakt med Stallvik, men han har ikke besvart våre henvendelser. Har du erfaringer med dette selskapet. Kontakt oss gjerne på info@bike.no eller på telefon 23 40 10 30.

Annons

Annons

Sist nummer

Annonser