Flere dødsulykker på veiene

Det er foreløpig vanskelig å se noen klare årsaker til ulykkene, men det er imidlertid god grunn til å anta at det flotte sommerværet over hele landet har medført mer motorsykkelkjøring, som igjen kan føre til flere ulykker. Ut fra medieoppslag vet vi at det er flere utenlandske motorsyklister på tur i Norge blant de drepte, og andre trafikanters feil har skapt helt uskyldige ofre blant motorsyklistene.

NMCU melder at nullvisjonens viktigste budskap må være at myndighetene erkjenner at trafikanter alltid kan komme til å gjøre feil, og at det fysiske veimiljøet derfor må utformes slik at konsekvensene av disse feilhandlingene blir så lite alvorlige som mulig. Også motorsyklister og mopedførere må inkluderes i nullvisjonen.

Annons

Annons

Sist nummer

Annonser