FIM Road Safety Award 2017 til NMCU

NMCU fikk prisen i konkurranse med seks andre nominerte, og det er spesielt arbeidet med Full Kontroll-filmen som trekkes frem av juryen. I begrunnelsen for tildelingen heter det:

The NMCU team behind this have done such a great job and we see continued development of this via the videos you now do. The judges thought that the way you freely share this with the rest of the world is great. 

I den forbindelse ønsker NMCU å trekke frem enkelte navn som har bidratt ekstra mye til at det både er blitt bok og film av Full Kontroll-prosjektet. Boka er oversatt til mange språk, og er til stor nytte for nye og gamle motorsyklister verden over.

Leif Klyve var hovedforfatter av den første Full Kontroll boka i 2001. Med seg i forfatterteamet hadde han Henry Enoksen og Gunnar Kubberød. Full Kontroll-prosjektgruppa fra 2001 besto også av Dag Øby, Einar Jensen, Jan-Fredrik Møller, Hans Vestre, Claus Diseth, Morten Hansen, Svein Voldseth, Tor Edvardsen, Ole Robin Paulsen og Anna Andersson.

Jens Stumberg er gjennomgangsfigur i Full Kontroll-filmen, og han hadde med seg Geir Strand under filmingen. Morten Hansen var leder for Full Kontroll-prosjektet helt fra starten i 1999 og til han gikk av med pensjon i oktober 2017. Han hadde også prosjektlederansvar for filmprosjektet.

NMCU retter også en takk til sine samarbeidspartnere If skadeforsikring og Statens vegvesen for økonomisk støtte til filmprosjektet.

Som tidligere skrevet har NMCUs bok Full Kontroll vært viktig for sikkerhetsdialogen i motorsykkelmiljøet i mer enn 16 år. Mange unge opplever imidlertid slike bøker som litt gammeldagse, så NMCU bestemte seg for å filme boka.

Du kan laste opp filmen på YouTube. Filmen kan åpnes direkte på mobilen ved å bruke QR-koden til høyre. 

– Selv om filmen først og fremst er laget for ferske MC-førere i alle aldre, tror vi at også de erfarne kan ha nytte av å se den, om ikke annet så for å kunne nikke gjenkjennende. Full Kontroll-filmen er laget av motorsyklister for motorsyklister, uttaler politisk rådgiver Geir Strand i Norsk Motorcykkel Union.

Annons

Annons

Sist nummer

Annonser