Får millionstøtte fra Forskningsrådet

Da Forskningsrådet denne uken skulle plukke ut studentprosjektene de hadde mest tro på, ble prosjektet til Dag Loe og Sigmund Birkeland blant de femten beste.

– Det var litt være eller ikke være for fortsettelsen av prosjektet. Så det er selvsagt en kjempestor lettelse, og setter oss i posisjon til å utvikle systemet vårt, sier Dag Loe, som er idéhaver og grunnlegger av DAAL Noise Control Systems. Tildelingen skjer under FORNY StudENT – et pilotprosjekt fra Forskningsrådet som skal fremme gründerideer fra norske universiteter og høyskoler.

Ideen oppsto da Loe, med ferskt førerkort, og en kamerat dro på sin første langtur med motorsykkel for seks år siden. Selve turen var spennende, men en uheldig bieffekt var piping i ørene nesten to måneder etter han kom hjem, på grunn av vindstøy.

– Vi var klar over problematikken fra før, og prøvde å minimere det med ørepropper og gode hjelmer, men det var ikke nok. Jeg tenkte at det må finnes andre løsninger, men det gjorde det ikke, forteller Loe. Problemet med ørepropper er at de også fjerner viktige trafikklyder, som i verste fall kan forårsake ulykker.

Tanken på hvordan man kan redusere vindstøy har fulgt Loe gjennom akustikkstudiene ved NTNU. I fjor leverte han mastergradsoppgave om temaet, og startet umiddelbart sitt eget firma. Sigmund Birkeland, som er nyutdannet fysiker fra NTNU, er nå teknisk sjef i DAAL.

Løsningen de to utvikler er basert på såkalt aktiv støykansellering, hvor motlyd brukes til å dempe støy via såkalt negativ interferens. En kan sammenligne dette med hvordan BOSE-hodetelefoner aktivt reduserer bakgrunnsstøy.

– Prinsippet er det samme, men støymiljøet i en MC-hjelm er mer komplisert og krever andre løsninger, forteller Loe. – De turbulente vindstrømmene rundt hjelmen gjør lydfeltet uforutsigbart, utdyper Birkeland.

Forretnings- og utviklingsplaner er allerede på plass. Neste mål å få til et samarbeid med en hjelmprodusent og få videre finansiering til å få produktet ut på markedet.

– Så langt har vi fått mindre pengesummer av gangen og visst at vi kom til å gå tom om kort tid. Nå kan vi jobbe mer langsiktig, sier Birkeland, og legger til at mangel på egenkapital ofte skaper problemer for nyutdannede gründere.

– Vi har brukt det vi har av egen tid, krefter og penger, så denne støtten er kjærkommen, avslutter Loe.

Annons

Annons

Sist nummer

Annonser