Får ikke parkere både bil og motorsykkel

Motorsykkeleiere har forstått det slik at de kan betale 1 500 kroner i året for å beboerparkere motorsykkelen i Oslo selv om de har bil (som koster 3 000 per år å parkere i de bydelene der beboerparkeringen er innført). Men nå meldes det om flere avslag for disse motorsykkeleierne.

Fraksjonsleder Andreas Halse i Samferdsels- og miljøkomiteen i Oslo Bystyre skal nå ha gitt Bymiljøetaten i oppdrag å revidere forskriften om beboerparkering.  Forslaget skal så sendes på høring før et eventuelt vedtak i bystyret. Men tidsperspektivet kan ikke Halse gi noe konkret svar på.

Det er kommet en del negative reaksjoner på reglene for beboerparkering i gatene i Oslos bydeler. Eksempler er at selv om man betaler den årlige avgiften, er man likevel ikke sikret gateparkeringsplass til enhver tid. Man har fått avslag på to parkeringstillatelser når man deler kjøretøy med en person i en annen bydel, og det samme gjelder når man langtidslåner kjøretøy fra familiemedlemmer eller venner som har adresse i andre bydeler eller utenfor Oslo.

Det er å håpe at Bymiljøetaten i Oslo tar svakhetene ved beboerparkeringen på alvor, og at det blir en snarlig opprydning.
 

Annons

Annons

Sist nummer

Annonser