Færre ulykker

I løpet av de fem første månedene av 2002 var 191 motorsykkelenheter innblandet i ulykker. I 2003 var dette tallet falt til 107 innblandete trafikkenheter (les; motorsykler). Dette er en nedgang på hele 84 enheter, og nærmere en halvering. Tallene for antall skadde har også gått betydelig ned. Frem til juni 2002 var 190 personer skadd i motorsykkelulykker, mens dette tallet var sunket til 109 i løpet av mai i år. Det vil overraske oss stort dersom dette ikke vil påvirke forsikringspremiene i positiv retning for oss motorsyklister.

Like positivt ser ikke tallene ut med tanke på antall drepte på motorsykkel. Dette tallet var økt fra 6 til 7 drepte i årets første fem måneder.

Annons

Annons

Sist nummer

Annonser