Færre trafikkdrepte i 2005

Tallene viser at det for fjerde året på rad er en positiv utvikling med færre omkomne i trafikken.
– Vi må helt tilbake til 1955 med 215 omkomne for å finne et år med lavere antall trafikkdrepte, sier direktør Leif Agnar Ellevset i Trygg Trafikk.

Antallet trafikkdrepte motorsyklister/mopedførere og passasjerer har også gått ned. I 2005 mistet 35 mennesker livet, mot 42 året før.

Foreløpige beregninger Vegdirektoratet og Trygg Trafikk har gjort på bakgrunn av tilgjenglig materiale fra Statistisk sentralbyrå (SSB), viser at rundt 11 700 ble skadd i trafikken i fjor, mens det endelige tallet for 2004 ble 12 121. Ut ifra dette er det anslått en nedgang på ca 420 personer eller 3,5 prosent.

Trafikkveksten er beregnet til 2,4 prosent. Det er 0,4 prosent høyere enn foregående år. Risikoen for å bli drept går fortsatt markert ned i 2005. Det samme gjør risikoen for å bli skadd eller innblandet i en trafikkulykke.
– Men fartsutviklingen bekymrer alle som jobber med trafikksikkerhet. Vi registrerer mer aggressiv og egoistisk kjøring, sier Ellevset.

Fotgjengere er den eneste trafikantgruppen hvor flere omkom i trafikken i fjor enn tidligere år.

De trafikkdrepte fordeler seg slik på trafikantgrupper, med tallene for 2004 i parentes. Bilførere/bilpassasjerer 149 (178), MC/mopedførere og passasjerer 35 (42), fotgjengere 30 (23), syklister 7 (10) og andre 2 (4).

Annons

Annons

Sist nummer

Annonser