Færre drepte i MC-ulykker

Hvis tallet ikke endrer seg i løpet av desember, vil dette være det nest laveste antallet som er registert. Kun året 2011 hadde færre drepte i MC-ulykker, og da var tallet 13 personer.

I tillegg til at færre har mistet livet, er antall skadde også lavere. Foreløpige tall viser at 533 personer ble skadet i MC-ulykker i 2018, mot 686 i fjor, og vi har dermed en nedgang på 153 skadde.

– Tallet på antall omkomne kan være preget av tilfeldigheter, men la oss håpe og tro at dette er et resultat av målrettet og riktig arbeid over tid. Nå er det usikkert om motorsyklistene har tilbakelagt flere kilometer i år enn tidligere, men det har jo vært en lang og varm sommer. Jeg vil tro at de som har motorsykkel, har kjørt mye i år, uttaler seniorrådgiver i Trygg Trafikk Bård Morten Johansen til NMCU.

Til tross for den positive utviklingen for motorsyklister, har dessverre flere mistet livet i trafikken totalt sett. Hittil i år er ti flere omkommet sammenlignet med samme periode i fjor. Fra januar til november er 103 personer omkommet, mens i 2017 var tallet 93.

– Å kjøre motorsykkel er i utgangspunktet forbundet med høy risiko. Jeg tror at norske motorsyklister tilhører eliten av norske førere. Sammen med god opplæring og erfaring håper vi at nedgangen ikke er tilfeldig, men et resultat av at kjøretøyene er blitt bedre og at førerne er blitt mer ansvarsbevisste, fortsetter Bård Morten Johansen

– Vi må etter hvert se nærmere på årsakene, og om det bare er snakk om norske motorsyklister. Vi vet fra tidligere år at mange av ulykkene som skjer med motorsykkel er med stjålet redskap, uten førerkort og i rus.  Disse representerer en målgruppe det er svært vanskelig å nå med holdningskampanjer og andre trafikksikkerhetstiltak, avslutter Johansen overfor NMCU.

 

Annons

Annons

Sist nummer

Annonser