Euro-5: Et bidrag til bedre klima!

Alt var ikke bedre før – det bare ser sånn ut med rette typen briller….

Det har vært en del spørsmål om dette med Euro-4 kontra Euro-5: Hva som kan selges og hva som ikke kan selges av nye sykler i 2021. Euro-regelverket handler om miljø – altså støy og utslipp. Det bør ikke være nødvendig å si at det er ting som er av vesentlig betydning for vårt nåværende og vårt framtidige samfunn og derfor bør regelverket betraktes som et bidrag til å bedre våre levekår, ikke et som prøver å legge uønskede begrensinger på hobbyen vår. Reglene for Euro-5 er like i hele EU/EØS området. Fra 1/1-21 skal alle motorsykler og mopeder som importeres til EU/EØS land være homologert etter Euro-5 norm. Euro-4 sykler som befinner seg i landet kan innrapporteres på en EOS (end of series) liste og selges innen 31/12-2022. Unntak er enduro sykler. De kan fortsatt registreres med Euro4 homologering.
Så da vet vi det: Fra 1. januar neste år bidrar motorsykler i ennå større grad til å dempe klimapåvirkningene.

Annons

Annons

Sist nummer

Annonser