Euro 4 – ingen grunn til panikk

Det har i det siste vært en del skriverier om nye regler for registrering av motorsykler etter 1. januar 2017. Budskapet har vært at man ikke kan få registrert en ny, ikke tidligere registrert Euro 3 sykkel etter denne datoen, fordi det da vil være Euro 4-utslippskravene som gjelder. 

NMCU har imidlertid kontaktet senioringeniør Tormod Schau i Vegdirektoratet, en av Statens vegvesens eksperter på området, for å få bekreftet hvordan det egentlig forholder seg. Schau uttaler seg som følger på NMCUs hjemmeside:

Det er ifølge EU-forordningen som ble gjort gjeldende 1. september i år i utgangspunktet riktig at det etter nyttår ikke lenger er mulig å registrere en tidligere uregistrert Euro 3 sykkel. Men det er likevel fortsatt muligheter for å få registrert en ny Euro 3-sykkel i Norge etter 1. januar 2017.

Dette kan foregå på to måter:
Importørene kan søke om restkjøretøy for motorsykler som befinner seg i Europa (innenfor EØS) etter restkjøretøybestemmelsene.

EØS-statene (EU+EFTA) kan i tillegg operere med egne nasjonale ordninger for enkeltgodkjenning, og det gjør Norge. Nytt kjøretøy i gruppe L (motorsykkel og moped) kan fremstilles for enkeltgodkjenning etter bestemmelsene i § 9 i motorsykkelforskriften. Tredje ledd i motorsykkelforskriften sier at kravnivået er i henhold til kjøretøyforskriften, som igjen vil si kravnivå på linje med direktiv 2002/24/EF. Altså de gamle reglene. Dette gjelder inntil videre, det vil si inntil kjøretøyforskriften eventuelt blir endret. En eventuell slik endring må på høring på vanlig måte.

For bruktimporterte sykler som har vært registrert i et annet land, men som ikke er registrert i Norge, blir det ingen endringer. Slike motorsykler kan stå i garasjen og så tas ut og registreres når man vil. 

Med andre ord er det ingen grunn til panikk, for det er fortsatt mulig å få registrert Euro 3-motorsykler etter nyttår.

Annons

Annons

Sist nummer

Annonser