Et samlet MC-Norge i arbeidet mot nullvisjonen

MC-sikkerhet var et av temaene under Arendalsuka. Her er deltakerne på plass hos SSV Arendal for å diskutere temaet.

Pressemelding fra NMCF:

NMCF deltok i et møte om MC-sikkerhet med blant andre Vegdirektøren, UP-sjefen og samferdselsministeren i Arendal torsdag.
-Det er et samlet MC-Norge som arbeider mot nullvisjonen for tohjulinger.NMCF mener det er klokt å lytte til fagpersonene innenfor motorsykkelfaget, enten det gjelder kjøreopplæring, videreutdanning eller sikkerhetsutstyr. Forhandlernes rolle er sentral når det gjelder sikkerhetsutstyr og formidlingen av gode holdninger, noe som er godt forankret i NMCFs autorisasjon. Våre forhandlere møter en stor del av målgruppen, og denne direkte kommunikasjonen er viktig i sikkerhetsarbeidet, sier Olaf Olstad i NMCF.

Det var Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland som hadde invitert aktuelle samarbeidspartnere til et møte om status på MC-sikkerhet og ulykkesutviklingen 2022. I tillegg til Statens vegvesen, UP og regjeringen, stilte hele den norske MC-bransjen. Trygg Trafikk, kjøreskolene, forskningsmiljøet, NMCU og importørene
på møtet som ble avholdt i forbindelse med Arendalsuka.

-NMCF mener det er positivt og helt nødvendig at et samle MC-Norge stiller seg bak arbeidet med MC-sikkerhet på norske veier. I tillegg klapper vi for at
arbeidet skal baseres på kunnskap, og ikke tilfeldige og hastige tiltak som ingen er sikker på effekten av.
Dette mener vi er en forutsetning dersom vi skal nå målgruppene og få ned antall ulykker, sier Olaf Olstad. Han stilte på møte sammen med NMCFs rådgiver Morten Broks.

Nullvisjonen og konkrete tiltak for å få ned antall ulykker ble drøftet på møtet. Statens vegvesen har trappet opp arbeidet med innsamling av informasjon ved MC-ulykkene. Fortsatt er det en del hull i dette arbeidet som man håper å kunne tette. Blant annet vet man lite om førerkompetansen til de som forulykker. Her er det et mål å få inn mer kunnskap.

Førerkompetanse var et sentralt tema. Førerutviklingskurs er et av flere tiltak som arbeidsgruppen for Nasjonal tiltaksplan – MC-tiltak skal jobbe med fremover.

-Det er tradisjon for en stor dose fornuft blant norske motorsyklister, og det er ikke uten grunn at Norge fortsatt er et av verdens aller tryggeste land å kjøre i. Ferske motorsyklister møter både erfarne selgere og rutinerte MC-førere i butikkene. Dialogen mellom disse er en viktig tradisjonsbærer for de gode holdningene, sier Olstad.

Førerutvikling og kompetanse-påbygging ble løftet frem under møtet i Arendal.

-Førerutvikling er mer enn kjøring på bane. Det er vel så viktig at vi har en god kommunikasjon rundt sikkerhetsarbeidet med våre kunder hos forhandlerne gjennom konstruktive samtaler og et lett forståelig materiell rundt tema MC-sikkerhet. Dette er et område NMCF vil ha økt fokus på fremover, sier styreleder i NMCF, Terje Bredal.

Annons

Annons

Sist nummer

Annonser