Er dette framtiden?

Vi er blitt vant med skjulte laserkontroller, fartsbokser, sivile politibiler og andre former for håndheving av fartsgrenser. Nå kan nok et element føye seg inn i rekken av overvåkingsmetoder: Frankrike er i gang med å utplassere «støyradar» – en målemetode som, i tillegg til å registrere støy som overskrider lovlig nivå, også kan identifisere støykilden.

Det nye apparatet er montert i sentrum av Villeneuve-le-Roi i utkanten av flyplassen Paris Orly (!!). Apparatet måler støy, identifiserer kilden og sender automatisk ut en bot til eier av kjøretøyet – eier, ikke fører! Tilsvarende måleutstyr blir montert i Saint-Forget utenfor Paris og det er planer om ytterligere to enheter i Paris. Enhetene vil bli satt i drift i samme øyeblikk en lovendring for å tillate dem er vedtatt. England er også på vei – de er inne i en prøveperiode med utplassering av støymålere med automatisk registering og som all erfaring viser: Prøveperioder har en merkelig tendens til å bli permanente ordninger.
Villig til å vedde på at det ikke vil skje i Norge?

Annons

Annons

Sist nummer

Annonser