Enova lanserer støtte til elmoped og elmotorsykkel

Elektriske motorsykler og mopeder blir billigere etter initiativet fra Enova

Enova er en pådriver for at Norge skal nå klimamålene for 2050. Det gjør vi gjennom å støtte de som går foran i teknologiutviklingen og som velger løsninger som ennå ikke har fått fotfeste i markedet.
Salget av elektriske motorsykler og mopeder er fortsatt beskjedent. Dette er årsaken til at vi lanserer et nytt støttetilbud for privatpersoner. Målet er at de kjøretøy som selges framover i størst
mulig grad er elektriske.

Hvilke kjøretøy får støtte?
Alle elektriske kjøretøy som er registrert i følgende avgiftsgrupper er støtteberettiget:

601 – Moped
610 – Lett motorsykkel
620 – Tung motorsykkel, herunder mellomtung motorsykkel og 3 og 4 hjuls motorsykkel
621 – Tung motorsykkel (chopper-ombygd)

Hvor mye gis i støtte?
Elmoped (601): 3 500 kr
Lett elmotorsykkel (610): 15 000 kr
Tung elmotorsykkel (620 og 621): 25 000 kr

Forutsetninger
Dette er en støtteordning for privatpersoner som har kjøpt en elektrisk moped eller motorsykkel.
Elektriske kjøretøy som er nyregistrert etter 22. mars 2022 kan få støtte.
Kjøretøyet må være førstegangsregistrert i kjøretøysregisteret. Det gis ikke støtte til kjøp av et brukt kjøretøy.
Det er den som står som registrert eier av kjøretøyet i kjøretøysregisteret, som må søke om støtte. Det er mulig å motta støtte for flere elektriske kjøretøy.
For å søke om støtte kreves innlogging gjennom ID-porten.

Ordningen er tidsavgrenset og vil vurderes løpende ut fra markedsstatus og andre rammebetingelser.

Annons

Annons

Sist nummer

Annonser