Enklere å få godkjent bruktimport

På sin hjemmeside skriver NMCU at dette har ført til at trafikkstasjonene har opptrådt svært restriktivt med godkjenning av bruktimport. Men etter å ha drøftet saken med NMCU, har Vegdirektoratet nå bestemt seg for å forskuttere den nye forskriften som følger:

«Vegdirektoratet har med virkning fra 10. mai 2016 gitt et generelt unntak som gjør det enklere å få godkjent motorsykkel (samtlige kjøretøy i gruppe L) som importeres uendret fra annet EØS-land. Dette er en forskuttering av en bestemmelse i den nye forskriften for godkjenning av motorsykkel som var på høring i 2015. Etter planen skulle forskriften tre i kraft fra 1. januar 2016, men på grunn av forsinkelse i EØS-komiteen vedrørende inntakelse i EØS-avtalen av aktuelle rettsakter, er ikrafttredelsen utsatt på ubestemt tid. Det generelle unntaket innebærer at en motorsykkel som innehar gyldig registrering i et annet EØS-land, skal godkjennes i Norge såfremt norske godkjenningsmyndigheter ikke kan godtgjøre at motorsykkelen utgjør vesentlig fare for trafikksikkerheten eller miljøet. Unntaket innebærer at import av motorsykkel fra annet EØS-land følger samme vilkår som import av bil og tilhenger til bil, det vises her til gjeldende bestemmelse i forskrift om godkjenning av bil og tilhenger til bil. Nærmere detaljer fremkommer i vedlagte notat som i dag er oversendt Statens vegvesens regionvegkontorer.»
 

Annons

Annons

Sist nummer

Annonser