Enighet om underskinner

Helt konkret ble det krevd at statsråd Liv Signe Navarsete skulle instruere Statens Vegvesen om at bruk av wirerekkverk skal opphøre med umiddelbar virkning, og at midtrekkverk på to- og trefelts veier skal være i betong, alternativt i stål, men da med MC-vennlig underskinne i alle yttersvinger. Dette skriver NMCU på sine websider.

Lite innsikt i saken
Som vedlegg til brevet sendte NMCU en mengde dokumentasjon, blant annet forskningsrapporter, datasimuleringer, fullskalatester, Statens Vegvesen sine egne håndbøker og ikke minst; en CD med opptak av debatten på Tyrigrava.
Det tok lang tid før departementet reagerte, men til slutt ble ble NMCU og Vegdirektoratet innkalt til møte om saken i slutten av januar. Møtet ble ledet av statssekretær Steinulv Tungesvik og det viste seg fort at han var lite innsatt i saken. Det kunne nesten virke som om han ikke hadde lest noe av det NMCU hadde sendt til statsråden. Når Vegdirektoratet i tillegg forsvarte bruk av wirerekkverk med en svensk rapport, som sier at tofeltsveier med wire som midtrekkverk er sikrere enn en tofeltsvei uten midtrekkverk, ble hele diskusjonen en smule rotete og ufaglig.

Ikke stor prisforskjell
NMCU fikk derfor ingen avgjørelse om forbud mot videre bruk av wirerekkverk. Det de imidlertid fikk svar på var at også Vegdirektoratet nå innrømmer at prisforskjellen på de ulike rekkverkstypene ikke er så stor når vedlikeholdskostnadene tas med i regnestykket. Direktoratet sa også at trafikksikkerhetseffekten for personbiler er den samme om man bruker wire eller stålskinner. NMCU spurte: Når pris og TS-effekt er lik, hvorfor insisterer direktoratet da på fortsatt bruk av wire? Det ble aldri svart på dette spørsmålet. Dermed er NMCUs mistanke om at dette handler om estetikk ytterligere styrket.

Tungesvik sa at han ville ha mer dokumentasjon fra Vegdirektoratet og at departementet trengte to måneder (!) på å behandle saken. Med de krystallklare uttalelsene fra Tyrigrava er vel ikke NMCU helt sikker på om de gidder å vente så lenge. Det er nok mer nærliggende å gå til Stortinget og minne partiene om hva de sa på valgmøtet – både de nåværende regjeringspartiene og opposisjonen.

Det ble imidlertid enighet om på møtet var at midtrekkverk i stål, slik som for eksempel på nye E18 ved Rannekleiv i Aust-Agder, skal utstyres med MC-vennlige underskinner i alle yttersvinger. Grunnen til at NMCU aksepterer at det ikke skal monteres underskinner på rette strekninger er selvfølgelig at en motorsyklist som velter her vil skli rett framover, og ikke komme i konflikt med midtrekkverket. Samme sak med innersvinger.

Så fort det er noe nytt om wirerekkverkene leser du om det på bike.no

Annons

Annons

Sist nummer

Annonser