Engelskmann dømt for salg av farlige Kina-hjelmer

Mannen solgte hjelmer produsert i Kina via en nettbutikk, og etter en razzia ved mannens lager har engelske Trading Standards tatt for deg disse. Testen består av fem ulike trinn, men samtlige hjelmer var helt ødelagt allerede etter å ha gjennomgått to av disse.

Hjelmene ble solgt under navnet Jiekai, og de kunne få skader bare ved å bruke håndkraft. Jiekai-hjelmene hadde falske sikkerhetssertifikater som var utformet for å kunne lure de fleste. Nylig ble mannen dømt på 15 ulike tiltalepunkter ved Peterborough Crown Court. Straffen ble seks måneder betinget fengsel, 180 timers samfunnstjeneste, og bøter på 13 000 pund.

Trading Standards skal ha kontaktet de berørte kundene. Selv om det ikke er mange som har kjøpt hjelmene, er dette et sørgelig eksempel på hvor farlig det kan være å kjøpe sikkerhetsutstyr en ikke kjenner opprinnelsen til. Samtlige Jiekai-hjelmer vil nå bli destruert.

Annons

Annons

Sist nummer

Annonser