Engangsavgiften kan bli halvert

Forrige uke samlet NMCU et bredt politisk panel til debatt på Tyrigrava utenfor Oslo. Avgifter ble naturligvis et tema og oppsiktsvekkende nok virker samtlige partier å være for at volumkomponenten i beregning av engangsavgift på MC erstattes av en CO2 komponent. Det vil i så fall bety at avgiften på MC går ned til bilnivå og vil i så måte reflektere at motorsykkel bidrar mindre til global oppvarming enn personbil.

Kan halveres
Ved å erstatte dagens volumkomponent i avgiftberegningen for MC med en CO2 komponent, vil engangsavgiften på mange motorsykler kunne reduseres med fra 5.000 – 50.000 kroner. Det vil i noen tilfeller tilsvare en halvering av engangsavgiften.

Men det er likevel grunn til å foreløpig begrense innkjøpet av champagne. For selv om engangsavgiften blir redusert med en slik modell er det imidlertid en fare for at politikerne faller for fristelsen til å øke avgiftssatsene for MC for å beholde statens inntekter. I så fall vil urettferdigheten i forhold til bil bli opprettholdt.

Se den uklippede videoen fra NMCUs valgmøte på Tyrigrava, der et politikerpanel bestående av Per Sandberg (Frp), Irene Johansen (Ap), Trond Helleland (H), Hallgeir Langeland (SV), Einar Holstad (Krf), Borghild Tenden (V) og Bjørnar Moxnes (Rødt) kommenterte NMCUs krav om innføring av CO2 komponent i beregningen av engangsavgift på motorsykkel.

Hva synes du om forslaget og hva tror du blir utfallet?

Annons

Annons

Sist nummer

Annonser