Ellevset ny assisterende generalsekretær i NMF.

Leif Agnar Ellevset innledet som direktør for Trygg Trafikk et nært samarbeid med motorsporten. Han så det organiserte motorsportmiljøet som en viktig innfallsport til viktig verdi- og holdningsarbeid blant barn og ungdom. Faktisk fikk han et så entusiastisk forhold til det gode barne- og ungdomsarbeidet som ble gjort i motorsporten at han som bestefar utdannet seg til barneaktivitetsleder. Dette ga han også en sentral rolle i oppbyggingen av barnidrettsutvalget i NMF, hvor han fortsatt er medlem.

Da Ellevset for en tid tilbake ble tildelt Kongens Fortjenestemedalje i Gull var hans innsats for barn og ungdom i den organiserte motorsporten blant de forhold som ble fremhevet ved siden av hans store virke for å fremme trafikksikkerheten.

Hardere sponsorsatsing
Ellevset har fremdeles viktige internasjonale og nasjonale oppgaver knyttet til trafikksikkerhetsarbeid. Bl.a. er han medlem av trafikksikkerhetskommisjonen i det internasjonale motorsykkelforbundet FIM og sitter i Forsvarets styringsgruppe for trafikksikkerhet.

I Norges Motorsportforbund skal Ellevset først og fremst lede markeds- og administrasjonsavdelingen. Forbundet har vedtatt en økt markedssatsing og arbeidet med å få kommersielle samarbeidspartnere og sponsorer vil derfor bli viktig for den nye assisterende generalsekretæren.

Hva synes du om valget?

Annons

Annons

Sist nummer

Annonser