Elektronisk betaling av omregistreringsavgiften

På NMCUs hjemmeside leser vi at den tradisjonelle innbetalingsmetoden nå fases ut. Statens vegvesen har laget digitale løsninger for salgsmelding, omregistrering og betaling. Les mer her.

Betaling av avgiften via giro vil ikke bli registrert i Skatteetatens systemer etter 25. april. Kvittering for betalt giro vil heller ikke bli akseptert på trafikkstasjonen, og KID-numrene på giroene blir ugyldige. Det skal benyttes nye KID-numre for den digitale betalingsløsningen.
 

Annons

Annons

Sist nummer

Annonser