Eierskifte blant tunge aktører i norsk mc-bransje

Peak Invest AS overtar Kellox AS – forutsatt godkjenning fra Konkurransetilsynet. Se melding under

Vi har fått følgende mail fra Kellox AS:

Tempodia AS har som eier av AS Kellox vært aktive i arbeidet med å utvikle AS Kellox siden starten i 1950. AS Kellox er en av Norges eldste og mest anerkjente importører av motoriserte produkter til lands og til vanns. Våre produsenter er anerkjente merkevarer med produkter for fritids- og proffmarkedet.

Med et brennende engasjement for alt som beveger seg på to og tre hjul eller med propell bakpå, har vi skapt historie. Markedet og distribusjonen av AS Kellox sine produkter er i stadig utvikling, og vår lange fartstid har gitt oss en unik posisjon. Vi kjenner markedet, forhandlerne, kundene, produktene og mulighetene svært godt. Den posisjonen og den kunnskapen er vi stolte av. Og ikke minst – det er en posisjon man skal beholde også i fremtiden.

Nåværende eiere har gjennom en strategisk prosess i Tempodia AS konkludert med å overdra aksjene i AS Kellox til Peak Invest AS. Vi er sikre på at AS Kellox gjennom denne transaksjonen vil få de beste forutsetninger for å fortsette den gode utviklingen, sier styreleder Andreas Herstad i Tempodia AS.

Peak Invest AS er et konsern med base i Drammen, eiet av Svein Helling jr, som spenner over flere forretningsområder, herunder Erling Sande AS. Erling Sande AS er aktør i fritidssegmentet som leverer motorglede på land og i vann. Selskapet er 90 år i 2022 og har i all hovedsak hatt privat eierskap i denne tiden. Gjennom oppkjøp av AS Kellox vil Peak Invest AS få økt diversifisering innenfor forretningsområdet. Aktivt eierskap i kombinasjon med langsiktighet gir en trygg plattform for videre drift og utvikling, sier styreleder Svein Helling jr i Peak Invest AS

AS Kellox er overbevist om at Peak Invest AS vil være en ansvarlig og fremtidsrettet eier av Kellox. Peak Invest AS har evner, risikoprofil og kapitalbase for å legge til rette for fremtidig vekst og en styrking av alle våre verdenskjente merkevarer i det norske markedet. Dette har vi stor tro på skal komme våre ansatte, forhandlere, samarbeidspartnere og eiere til gode i årene fremover, sier adm direktør Per-Anton Vinje i AS Kellox

Transaksjonen er betinget av godkjennelse fra Konkurransetilsynet.

Annons

Annons

Sist nummer

Annonser