Egoismen øker bak rattet

(NB: Saken er skrevet av NTB, på oppdrag fra If)

– Nesten halve befolkningen opplever at vi tar mindre hensyn til hverandre i trafikken. Dette er bekymringsfullt og gir signaler om økt risiko for farlige situasjoner og flere skader – spesielt nå under den store ferieutfarten, sier informasjonsdirektør Jack Frostad i forsikringsselskapet If.

Det er de eldste sjåførene som i størst grad opplever mer egoisme blant bilførere, men det er omtrent ingen, uansett alder, som opplever mindre egoisme på veiene.

Egoismen irriterer
Den økende egoismen i trafikken irriterer oss. Bilister som ikke bruker blinklys oppleves verst, hvor hele åtte av ti (78 prosent) sier at de i stor grad irriteres over dette. I alle aldersgrupper er det manglende bruk av blinklys flest reagerer på. I nesten like stor grad irriteres vi av bilister som holder for kort avstand til bilen foran (73 prosent).

– Altfor mange ulykker skjer fordi bilister slurver med elementære trafikkregler. Vi ser at det som irriterer oss mest, er når andres oppførsel i trafikken øker risikoen for ulykker og skader, slik som når bilen bak oss holder for kort avstand, sier Frostad.

Også dårlige veier og køsniking irriterer brorparten av oss (mer enn hver sjette nordmann). Det samme gjør bilister som kjører enten over eller under fartsgrensen. Mens de over 50 år irriterer seg mer over «råkjørerne» enn «sneglekjørerne», er forholdet motsatt blant de under 30 år. Det er samtidig kvinner som reagerer mest på råkjøring, hvor seks av ti irriterer seg over dette, mot fire av ti menn.

Flere biler på veien
Opplevelsen av økende egoisme kan ha sammenheng med stadig flere biler og tettere trafikk. Bare de tre siste årene har Statens vegvesen registrert en trafikkøkning på åtte prosent. I samme periode har det kommet mer enn 250.000 flere biler på veiene, som tilsvarer en 115 mil lang bilkø eller avstanden fra Oslo til Bodø.
– Vi ser at folk opplever økt egoisme i områder med mer biler på veiene. Det er særlig folk på Østlandet som sier at det er blitt mer egoisme blant bilførere de siste årene. I Nord-Norge finner man lavest andel som sier det samme. Større trafikktetthet gir mindre rom for å kunne gjøre feil i trafikken. Økt egoisme forsteker risikobildet ytterligere, sier Frostad.

1 av 7 kjører mindre
Ifølge annenhver nordmann har dagens miljøutfordringer ingen konsekvenser for dem som bilførere. 15 prosent sier at de kjører mindre bil som konsekvens av dagens miljøutfordringer, kun 4 prosent vurderer mer miljøvennlig bil, mens ingen har tenkt å velge bort bilferie i sommer.

Undersøkelsen er gjennomført av Perduco på oppdrag fra forsikringsselskapet If blant et representativt utvalg på 1900 nordmenn i mai 2008.

Opplever du mer egosime i trafikken nå enn tidligere?

Annons

Annons

Sist nummer

Annonser