Ducati Weekend med V4R på startstreken

Ducati Weekend den 3-4 august samler årlig et hundretalls Ducatister på Rudskogen med instruksjonskjøring og vanlige skiltgrupper, toppet med klubbløp for Ducatislektninger i idrettslaget Nidhogg RR-klubb. Adgangen er gratis og lave skuldre, brede smil og respektfullt vennskap kjennetegner miljøet og kjøringen på banedagene til Norsk Ducatiforening Desmodromene. Svenske og danske Gjester dukker opp. Det settes av noen åpne Gjesteplasser med invitert-av-kode «Corse». Lyst til å prøve?

De berømte banedagene våre er for nybegynnere og racere og alle i mellom. Gyldig Medlemskap i Desmodromene, Nidhogg RR eller Svenska Ducatiklubben må være på plass. Vi har instruktører og alt skjer i ryddige former for sikkerhetens, læringens og gledens skyld. Det er mange som er grundig hekta og det er ikke uten grunn – fantastisk morsomt. Desmodromene er i nært og tradisjonsrikt samarbeid med idrettslaget Nidhogg RR – vi er av samme slekta og utfyller hverandre. Således kan vi arrangere gode banekjøringer for førere med gateregistrerte sykler og lisensierte førere med dedikerte banesykler kjørende i egne grupper. Medlemmer i Svenska Ducatiklubben er også inkludert. På de fleste dagene våre kan Medlemmene ha med en gjest. Hvis vedkommende har bommet midlertidig på valg av motorsykkelmerke er det tilgivelig – man må bare regne med å bli lettere hjernevasket og omvendt av gleden, samholdet og Ducatimagien….
Mer info: https://www.desmodromene.com/topic/487-om-v%C3%A5r-banekj%C3%B8ring/

Annons

Annons

Sist nummer

Annonser