Distinguished Gentlemans Ride

DGR – en mulighet til både å kjøre tur med ikesinnede samt bidra positivt til forskning på menns helseproblemer

DGR er et verdensomspennende arrangement som har som formål å samle inn midler til forskning på prostatakreft og menns mentale helse. Arrangementet ble startet i 2012 og til sammen er det samlet inn mer enn 46 millioner dollar til formålet siden starten. Ettersom svært mange av oss vil komme i kontakt ett eller begge av forskningsområdene er dette en mulighet til å gi et lite bidrag til å hjelpe å løse problematikken rundt dem og dermed bidra til at det blir lettere for dem som rammes. I tillegg får du muligheten til å kjøre tur med andre som er like bevisste som deg selv. Det kan ikke være galt! Alt som kreves er at du har en motorykkel og en liten sum å unnvære.
DGR kjøres fra flere norske byer den 19 mai og ved å klikke deg inn på linken nedenfor kommer du inn på DGR hjemmeside. Der kan du klikke på Rides i toppmenyen for å finne hvor nærmsste DGR arrandgeres. Link til DGR: https://www.gentlemansride.com/

Annons

Annons

Sist nummer

Annonser