Dette kostet Abu Dhabi-turen

Hvis tallene vi har fått fra NMF er riktige, var den totale kostnadsrammen for reise og opphold for den norske delegasjonen i Abu Dhabi på rundt 55 000 kroner.

Da er regnestykket som følger:
Flybilletter á 4 515 kroner x 6 = 27 090 kroner.
Hotell: 6 personer x 4 500 kroner = 27 000 kroner.
To ekstra netter for forbundsadvokat Lilletvedt = 1 720 kroner.
Totalt: 55 810 kroner.
Per person: 9 300 kroner.

Vanskelig å få oversikt
Det har derimot vist seg vanskelig å få full oversikt over de enkelte kostnadene og om NMF har fått deler av reisen dekket. I saken som stod på NMFs egne nettsider, og som nå er fjernet, stod det at «Mesteparten av kostnadene for Frode Sundsdal er dekket fra UIM. Det samme gjelder for Svein Elgvin». Hva betyr egentlig mesteparten?

Etter å ha blitt anbefalt av NMF-preseident Roy Øwre om å ta dette med generalsekretær Roy Wetterstad, sendte vi i går en e-post til generalsekretæren med spørsmål om han kunne redegjøre mer spesifikt for kostnadene rundt Sundsdal og Elgvin. Vi fikk følgende svar:
– All virksomhet er i henhold til vedtatte planer og budsjetter. Man mottar endog særskilte tilskudd for internasjonal idrettspolitisk aktivitet, så la det være helt tindrende klart er her det ikke grunnlag for noen spekulative «konkelimonketeorier».

Han fortsatte:
– NMFs kostnader til internasjonal idrettspolitisk virksomhet er helt normal sammenlignet med annen idrett, og omfanget av internasjonal virksomhet har ligget relativt stabilt gjennom årene.
Dreier Sivertsen er dekket i båtsportseksjonens offshorebudsjett. Sundsdal og Elgvin er henholdsvis director i UIM sitt Council og Chairman of the Environment Working Group. Hva er dere ute etter? Jeg har nå ikke tenkt å bruke mer tid på dette. Vi agerer fullt og helt i forhold til våre vedtatte planer og budsjetter. De som er valgt i ulike posisjoner gjør jobben de er satt til på vegne av forbundet. Det gjøres en meget stor innsats og oppnås svært gode resultater. For eksempel vil vi ha rekordmange internasjonale statusarrangement i båtsport til neste år.

Har mottatt regnskapet
Internasjonale statusarrangement i båtsport er vel og bra det, men vi har naturligvis besvart denne e-posten med å igjen be om en oversikt over hvem som dekket reise og opphold for Sundsdal og Elgvin, siden vi kun fikk vite deres titler i generalsekretærens svar.

Eventuelle utlegg utover mat og drikke gjennom det offisielle programmet skal den norske delegasjonen ha måtte stå for selv. Vi har ingen grunn til å betvile denne opplysningen. Ei heller opplysningen om at NMF-presidentens kone, som var med på turen, har dekket både flybilletten og sitt eget hotellopphold selv.

PS: Vi har nå mottatt både regnskap, kontrollkomiteens beretning og revisors beretning for 2010. Mer om dette senere.

Annons

Annons

Sist nummer

Annonser