Det skjer hos MC-forhandlerne.

Alf Graarud Motor er selvfølgelig medlem i MCNF – her hjelper daglig leder Lene Graarud en kunde med å velge riktig ryggskinne

MCNF, som er mc-forhandlernes forening, har 35 medlemsbedrifter og står for ca 65% av norsk mc-omsetning. Forening arbeider for økt profesjonalisering og har strenge krav til medlemsbedriftene, noe som er en klar fordel for norske mc-kunder. Sekretær Olaf Olstad peker på at MC-forhandlerne er en av de viktigste møteplassene for norske motorsyklister. Det er en faktor som åpner for god kommunikasjon direkte mot MC-førerne. -Vi ser at det kommer mange nye motorsyklister inn i butikkene. Å kommunisere godt med disse er helt avgjørende for å oppnå målene som er satt i sikkerhetsarbeidet.
Forhandlerens mulighet til å snakke direkte med motorsyklistene er en gyllen mulighet til positiv påvirkning. Gjennom NMCF er det stor fokus på MC-sikkerhet, holdninger og teknisk veiledning, sier Olstad.

NMCF er tungt involvert MC-delen i Nasjonalt tiltaksplan for trafikksikkerhet 2022-2025 og bidrar med konkrete tiltak i oppfølgingsplanen.

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på vei 2022-2025 er utarbeidet av Statens vegvesen, politiet, Helsedirektoratet, Utdanningsdirektoratet, Trygg Trafikk,
fylkeskommunene og åtte storbykommuner. I tillegg har en rekke øvrige statlige aktører og interesseorganisasjoner gitt innspill til planen.

NMCF har laget en aktivitetskalender for 2022:

  1. – 9. april: Kickstart av MC-sesongen – fokus på MC-hjelm
  2. – 30. april: Dekkdager med Bridgestone
  3. mai: Trafikksikkerhetsdag (TS-Dag)
  4. – 11. juni: Fokus på MC-ferie – de beste rådene fra faghandleren
  5. – 24. september: Vinterlagring av MC – hva gjør vi med batteriet?
  6. – 5. november: Silly Season-tilbud på alt som har med MC å gjøre

Annons

Annons

Sist nummer

Annonser