Det kan bli forbudt å hilse til hverandre

Det skal åpenbart bli mindre hyggelig å være norsk motorsyklist. I hvert fall hvis forskerne fra Transportøkonomisk
Institiutt får det som de vil. Da kan det nemlig bli forbudt for norske motorsyklister å hilse til hverandre under kjøring.
Årsaken er blant annet at gesten utgjør en så stor sikkerhetsrisiko at det vil være fordelaktig å innføre et totalforbud.

I forskningsrapporten som skal overleveres Samferdselsdepartementet i dag, pekes det spesielt på at «det å slippe
styret er en risikofaktor på linje med å skrive tekstmelding med mobil». Derfor må det også kunne straffes på lik linje,
ifølge TØI.

Flere støtter forslaget
Hvis forslaget får gjennomslag i regjeringen vil det kunne effektueres allerede på slutten av sommeren 2010. Årsaken
til den raske saksgangen er ifølge TØI «sterke motiver fra flere instanser for innføring av et slikt regelverk». De peker
blant annet på et ønske om å redusere den rene ulykkesrisikoen forbundet med dette fenomenet, å bidra til å
redusere store forsikringsutbetalinger i forbindelser med ulykker, men også å kunne unngå at motorsyklister varsler
hverandre om kontroller og sparer hverandre for betydelige summer i forelegg.

På grunn av påskeferieavvikling har det dessverre ikke lykkes Bike å komme i kontakt med hverken
Samferdselsdepartementet eller noen i vår egen interesseorganisasjon, NMCU, for å kommentere denne saken, men
vi vil selvsagt følge opp denne saken senere.

Lang historie med TØI
Transportøkonomisk Institutt er et nasjonalt senter for samferdselsforskning med ansvar for å drive og fremme denne
forskningen til nytte for norsk samfunns- og næringsliv. TØI skal også formidle informasjon om forskningsresultater og
bidra til at forskningsresultatene blir nyttiggjort i samfunnet gjennom samarbeid med brukerne.

Og det er langt fra første gang TØI retter skyts mot norske motorsyklister. De har tidligere kommet med utspill som at
«ungdom er ekstremt utsatt på lett MC», «Dødsfaren er 12 ganger så stor på motorsykkel» og ikke minst da forsker
Terje Assum fikk mye oppmerksomhet i pressen etter at han i 2006 uttalte at det er like farlig å kjøre motorsykkel som
å kjøre en bil med 0,8 i promille.

Bike kommer selvsagt til å kjempe for å unngå en slik beslutning med alle våre midler. Vi er likevel interessert i å
vite hva du mener om dette forslaget?

Annons

Annons

Sist nummer

Annonser