Det er snakk om prioritering ….

Av og til kan det være lurt å nøye seg med noe litt mindre enn en Hercules …

I mars i år droppet en WC-130 Hercules ned på rullebanen i Marthas Vineyard Airport og etter 15 minutter tok den av igjen. Da hendelsen ble kjent førte det til undersøkelser som brakte for dagen av flyet tok en avstikker fra opprinnelig rute som gikk fra Kessler Air Force Base i Mississippi til Quonset Air National Guard Base for å plukke opp en klassisk motorsykkel – nærmere bestemt en BMW R75/5 1970 som tilhørte et av besetningsmedlemmene.

Vel verd om liten avstikker med Hercules …

Vi har full forståelse for nødvendigheten av å redusere privat drivstofforbruk ved å ta en frekk liten omvei, men det kunne kanskje vært klokt å gjøre det med et noe mer diskret fly? Uansett – maktapparatet i U.S. Air Force var lite imponert over initiativet og hele besetningen ble først degradert og deretter refset.
Fra øvrighetens side ble det sagt at alle reservebesetninger må skaffe seg et visst antall flytimer hver måned for å opprettholde sine sertifikater, men dette private initiativet på å bedre besetningens beredskap falt ikke i smak.
Men – det hadde bitt applaudert i Top Gun ….

Annons

Annons

Sist nummer

Annonser